Navigace

Zásady správnej ochrany pred slnkom

Prečo je dôležitá ochrana pred slnečným žiarením? Kedy je vhodné chrániť sa pred slnečným žiarením a zásady bezpečného pobytu na slnku.

Prečo je dôležitá ochrana pred slnečným žiarením?

Slnečné lúče dopadajúce na zemský povrch sa skladajú z viacerých druhov žiarenia. Okrem viditeľného svetla obsahujú tiež ľudským okom neviditeľné ultrafialové (UV) žiarenie. Hoci toto UV žiarenie nedokážeme vidieť, a teda ho bežne nevnímame, naša pokožka UV žiarenie intenzívne registruje.

Na základe vlnovej dĺžky sa ultrafialové žiarenie delí na UVA a UVB žiarenie, z ktorých každé pôsobí na pokožku iným spôsobom.

UVA žiarenie

UVA žiarenie tvorí väčšinu UV žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, jeho množstvo sa v priebehu roka až tak výrazne nemení.

Pôsobenie UVA žiarenia na pokožku

 • Preniká do hlbších vrstiev kože.
 • Spôsobuje predčasné starnutie kože a vznik vrások.
 • Môže vyvolať vznik slnečnej alergie (svrbenie, začervenanie).
 • Urýchľuje tvorbu neželaných pigmentácií (škvŕn).

UVB ŽIARENIE

UVB žiarenie dopadá na zemský povrch vo zvýšených množstvách najmä počas slnečných jarných a letných dní, kedy sa pôsobeniu slnečných lúčov prirodzene vystavujeme vo väčšej miere.

Pôsobenie UVB žiarenia na pokožku

 • Zasahuje prevažne povrchové vrstvy kože.
 • Spôsobuje začervenanie a zhnednutie pokožky.
 • Pri nadmernej expozícii vedie až k spáleniu kože.

Slnko a opaľovanie patria k letu. Pobyt na slnku je pre človeka prirodzený a dôležitý. Na to, aby bol aj bezpečný, je dôležité vystavovať sa slnečným lúčom zodpovedne a používať vhodné ochranné prostriedky. Dlhodobý nechránený pobyt na slnku, ale aj krátkodobá expozícia intenzívnemu slnečnému žiareniu môžu na vašej pokožke vyvolať rôzne formy nežiaducich reakcií či už okamžite alebo aj s odstupom času. Ľudská koža má totiž schopnosť pamätať si každé spálenie a nadmerné vystavenie slnečným lúčom. Preto si pobyt na slnku užívajte vždy s mierou a zodpovedne.

Kedy je vhodné chrániť sa pred slnečným žiarením?

 • Pri opaľovaní
  Počas dňa stráveného na pláži alebo pri bazéne je ľahké stratiť kontrolu nad množstvom slnečného žiarenia, ktorému je pokožka vystavená. Majte na pamäti, že na vašu pokožku dopadajú aj slnečné lúče odrazené od vodných plôch a pieskových pláží.
 • Počas kúpania
  Odrazy slnka od vodnej hladiny a ochladzovanie vzduchom môžu spôsobiť, že slnečné žiarenie pôsobí na pokožku omnoho intenzívnejšie, ako by ste pocitovo očakávali.
 • Počas oblačných letných dní
  Nepodceňujte slnečné žiarenie ani pri zatiahnutej oblohe.
 • Počas jarných dní
  Na jar je pokožka citlivá a po zime ešte nie je pripravená na opaľovanie alebo dlhodobý pobyt na slnku.

 • Pri pobyte na horách a turistike
  Intenzita UV žiarenia sa so stúpajúcou nadmorskou výškou prirodzene zvyšuje. Už v stredných nadmorských výškach tak môžu byť dávky UV žiarenia vyššie ako pri mori, a to aj pri chladnom vzduchu. Preto pri horskej turistike nepodceňujte dôležitosť ochrany odkrytých častí tela pred UV žiarením.
 • V zime
  Biely sneh a ľad pôsobia podobne ako zrkadlo. Odrážajú UV žiarenie dopadajúce na zemský povrch, a tým zvyšujú intenzitu jeho pôsobenia na pokožku. Použitie opaľovacieho prípravku na tvár počas lyžovania alebo iných zimných aktivít by preto malo byť samozrejmosťou.
 • Pri detských hrách
  Pokožka detí je na pôsobenie UV žiarenia citlivá ešte viac ako pokožka dospelých. Navyše každé spálenie v detskom veku si pokožka pamätá aj do dospelosti.

Zásady bezpečného pobytu na slnku

 • Používajte ochranu hlavy a slnečné okuliare.
 • Dodržiavajte pitný režim.
 • Vyhýbajte sa pobytu na slnku medzi 11. a 15. hodinou, kedy je intenzita slnečného žiarenia najvyššia.
 • Používajte opaľovacie prípravky. Pri dlhšom pobyte na slnku a po pobyte vo vode je potrebné aplikáciu opaľovacieho prípravku opakovať.
 • Nezostávajte na slnku príliš dlho, ani ak ste použili opaľovací prípravok.
 • Poznajte svoju pokožku a sledujte jej stav (znamienka, pigmentové škvrny, výrastky a pod.). Ak objavíte akékoľvek neprirodzené zmeny, neváhajte čo najskôr navštíviť dermatológa.

Osobitné zásady bezpečného pobytu na slnku pre deti

 • Deti do 6 mesiacov vôbec nevystavujte priamemu slnku.
 • Deti do 3 rokov by sa nemali cielene opaľovať. Pri pobyte na slnku dbajte na dôslednú a pravidelnú aplikáciu opaľovacieho prípravku.
 • Dieťa chráňte opaľovacím prípravkom aj v prípade, ak sa kúpe v šatoch. Po kúpaní nenechávajte dieťa vo vlhkom odeve.
 • Majte na pamäti, že detský organizmus je na pôsobenie slnka citlivejší ako dospelý. Aj krátky pobyt na intenzívnom slnku môže mať za následok prehriatie, úpal alebo poškodenie pokožky.